תוכניה| איך מגיעים?| פרס המקור| מסיבת החלפת מפתחות| תחרות האקרים| Book-Crossing| הרצאות| צוות

מסיבת חתימת מפתחות
כחלק מאירוע אוגוסט פינגווין 2005, נקיים מסיבת חתימת מפתחות פומביים.
אפשר לקרוא על מפתחות פומביים והצפנה בעזרת GPG במדריך של כתריאל באתר הפינגווין.

רוצים להשתתף? מצויין! הנה מה שעליכם לעשות:

  • לפני האירוע, ולא יאוחר מיום שבת ה- 30 יולי 2005, עליכם לשלוח למולי בן-יהודה (mulix@mulix.org) את המפתח הציבורי שלכם, את ה- key ID שלו, ואת טביעת האצבע שלו.
אם לא קיבלתם אישור על הגעת המפתח תוך כמה ימים, שלחו אותו שוב בבקשה.

  • להגיע לאוגוסט פינגווין :-)


במהלך הארוע עצמו, תזדקקו לעזרים הבאים:
  • כלי כתיבה ומצע לכתיבה.
  • עותק של טביעת האצבע של המפתח שלכם, שהבאתם בעצמכם, כדי לוודא שאף אחד לא שיבש את העותק ברשימה שתקבלו.
  • אמצעי זיהוי, רצוי תעודת זהות.
  • אתם עצמכם- לא ניתן לבצע את ההליך באמצעות בא כוח.

בנוסף, תקבלו רשימה מודפסת של שמות המשתתפים בארוע, לצד טביעת האצבע של מפתחותיהם, ושתי משבצות ריקות לשימושכם בכל שורה.

המשמעות של חתימה על מפתח היא הצהרה כי אותו מפתח שייך לאדם מסויים. כדי לעשות זאת, עליכם לוודא שטביעת האצבע ברשימה המודפסת תואמת את טביעת האצבע של המפתח עצמו, וכן לוודא את זהות בעליו של המפתח.

שתי המשבצות אשר לצד כל שם מאפשרות לכם לרשום אילו חלקים של המידע ווידאתם לגבי אותה טביעת אצבע. סמנו סימן במשבצת הראשונה לאחר שווידאתם כי טביעת האצבע נכונה, ובמשבצת השנייה לאחר שווידאתם את זהות האדם.

מהנה יותר לפגוש את האנשים כאשר יש זמן לשוחח עימם. לכן עדיף שתנסו לחתום על מפתחות לפני המסיבה עצמה. במהלך המסיבה, הביצוע יהיה בשיטת "שרשרת האופניים": המשתתפים יעמדו בשתי שורות, זו מול זו, לפי הסדר שלהם ברשימה. כל זוג יבצע את טקס ההזדהות ההדדי עם העומד מולם, ואז כולם יעברו מקום בחצי צעד ימינה, ויימצאו מול אדם נוסף. כך נוודא שכל מי שרצו לחתום על מפתחות, הצליחו לעשות כן.

ווידוא נכונות הרשימה יתבצע באמצעות חישוב מוקדם: כדי לוודא כי אכן העותקים של כולם זהים, המשתתפים מתבקשים לוודא את זהות הטופס באמצעות שיטה אחידה - sha1 (בהיותם בבית). כך נחסך השלב המייגע של וידוא קולי של כל החתימות של כל הנוכחים.
למידע נוסף על חתימת מפתחות, רשת האמון, גנו-PG והמבנה של מפתחות פומביים, נסו את הקישורים הבאים:

מסיבת המפתחות הפומביים שלנו נבנתה עפ"י המודל של מסיבת המפתחות הפומביים של OLS, וניתן למצוא עוד אינפורמציה שם. תמונות מאוגוסט פינגווין 2002 וממסיבת חתימת המפתחות שנערכה אז ניתן לראות כאן.