אוגוסט 4, 2005
גני התערוכה, תל אביב, ישראל
אתר הכנס: http://august.penguin.org.il


תוכניה| איך מגיעים?| פרס המקור| מסיבת החלפת מפתחות| תחרות האקרים| Book-Crossing| הרצאות| צוות


תקצירי הרצאותשיחהרצאות בזק


ניתוח סוציו-תרבותי של שלושה מושגי מפתח: חופש, ערך וקהילה בקרב קהילת הקוד הפתוח בישראל

בשנים האחרונות השימוש בתוכנות הקוד הפתוח והתוכנה החופשית גדל בהתמדה. רבים גילו את יתרונותיהן של התוכנות הללו והחליטו להמיר את האופציה הקניינית בתוכנות חופשיות. כיום כבר אין ספק רב לגבי האלטרנטיבה ההולמת שמשמשות התוכנות הפתוחות לקנייניות. אולם עולם הקוד הפתוח והתוכנה החופשית מעמיד אתגרים חדשים ומעניינים גם עבור חוקרים מתחום מדעי החברה והרוח, שכן הוא טומן בחובו משמעויות חברתיות ותרבותיות רבות. ראשית, הוא משנה את יחסי הכוח בין בעלי השררה והממון ובין הנתינים, בעיקר משום שקשה לשלוט בתוכנות הקוד הפתוח באמצעות גורם מירכוזי כמו ממשלה או תאגידי ענק. שנית, הוא משנה את האופן בו אנו צורכים מידע ומפיצים אותו, כמו גם מעלה שאלות מהותיות לגבי מנגנונים כלכליים וחברתיים מסורתיים, ובמיוחד שאלות לגבי זכויות יוצרים ולגבי ההשפעה על מודלים עסקיים קלאסיים.

ואכן, בשנים האחרונות אנו עדים לגוף הולך וגדל של חוקרים העוסקים במחקר חברתי של הקוד הפתוח. בולטים במיוחד מחקרים העוסקים בשינויים שחלים במודלים עסקיים מקובלים וכן ישנם כמה חוקרים בעלי שם העוסקים בסוגיות חוקיות ומשפטיות הקשורות בקוד פתוח. שלושת החוקרים הבולטים ביותר בתחום זה הם לורנס לסיג מאוניברסיטת קולומביה יוחאי בנקלר מאוניברסיטת ייל, ואיבן מוגלר מאוניברסיטת קולומביה.

במחקרי, אני מעוניינת להציג גישה שונה מהגישות הללו. הנחתי היא שיש לראות בתוכנות הקוד מוצר תרבותי. המושג מוצר תרבותי הינו מושג הלקוח ממודל שנהגה על ידי קבוצת חוקרים בריטית שניסו להראות את האופן בו נוצר עולם שלם של משמעויות סביב מוצר טכנולוגי מסוים.

אני מעוניינת להציג דיון בשלושה נושאים: חופש, ערך (במובן המוניטרי- Value) וקהילה. ההחלטה לדון דווקא בנושאים הללו התגבשה בעקבות שיחות, ראיונות והתכתבויות עם אנשים מהקהילה וקריאה אינטנסיבית של רשימות דיוור, פורומים, אתרי בית ומגזינים של קהילת הקוד הפתוח.

הדיון בשלושת הנושאים הללו אינו עניין חדש. למעשה הוא מתמשך מאז ימי יוון העתיקה ועד ימינו. בשני העשורים האחרונים ישנו גוף הולך וגדל של חוקרים העוסקים בעידן של תום המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת המכונה על פי רוב "עידן המידע" (Information age), אותם חוקרים מדברים, בין היתר, על אובדן החירות בעידן של טכנולוגיה מתקדמת, על השינוי והשחיקה של מושג הערך ועל העלמות הקהילה כפי שהכרנו אותה עד היום, לצד צמיחה של קהילות מסוג חדש- קהילות מקוונות (Online Communities).

אולם בחינה מעמיקה של תרבות הקוד הפתוח בראי המחקרים על עידן המידע, העלתה סוגיות חדשות ומעניינות. מחד, עולם הקוד הפתוח הוא חלק בלתי נפרד מעידן המידע ומאידך יש בו מאפיינים רבים שאינם עולים בקנה אחד עם המאפיינים המקובלים של עידן זה.

עינת יעקובוביץ'

עינת יעקובוביץ' היא סטודנטית לתואר שני במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, במגמת סוציולוגיה במסלול המחקרי. כמו כן היא בעלת תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה מאוניברסיטת בן גוריון. מאז ראשית לימודיה האקדמיים התעניינה במחקר הסוציו- תרבותי של עידן המידע ושל האינטרנט, תחום ידע חדש יחסית, ובמיוחד התעניינה במחקר התרבות המקוונת.

Putting Haifa on the Free-Software Map: GCC Development at IBM Research

The GCC (GNU Compiler Collection) project of the Free Software Foundation has resulted in one of the most widespread compilers capable of generating code for a variety of platforms in use today. Since 1987, many volunteers from academia and the private sector have been working to continuously improve the functionality and quality of the GCC compiler. Some of the compiler's key components were, and continue to be, developed at IBM Research laboratories. We review several of IBM's contributions to the compiler, focusing on contributions made by the IBM Research lab in Haifa, including the interblock instruction scheduler, software pipeliner, and vectorizer. These contributions encompass various phases of the compiler and help improve the overall performance of code generated by the GCC compiler, and in particular, code generated for IBM targets. We also report our general experience with GCC in both open source and proprietary software environments and review the issues that arise due to the multiplatform nature of the GCC.

שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (גודל: 1.1 מגה) קובץ PDF (גודל: 2.7 מגה)
חתימות קבצים: MD5: 1987d002262461ec17eec64bb37d7b71
SHA1: d183760efa2ce8a8187c47c79e5d0758d3b2717a
MD5: 17e9879f94adfdbd73145f49f50d7c31
SHA1: 837c22202b80867c9b0ebe7077a724d85cd9e01f

Dorit Naishlos, IBM Research Lab in Haifa, Israel (dorit-at-il.ibm.com).

Ms. Naishlos received her B.Sc. degree in computer science from the Technion-Israel Institute of Technology in 1998 and an M.Sc. degree in computer science from the University of Maryland in 2000. Since 2001, she has been with the code optimization technologies group at IBM Research Lab in Haifa.

rsyncrypto - an rsync friendly encryption

rsync is a highly used protocol for batch synchronizing files using a network efficient protocol. The efficiency even drills down to sub-file accuracies, avoiding resending entire files that changed only slightly.

Lingnu Open Source Consulting is providing a backup service to businesses, where the business' files are backed up to our servers. The protocol for synchronizing the files is rsync. Obviously, such files must be encrypted on the sender's machine, and backed up without the receiver knowing how the plain text file looks like. Conventional encryption forms (such as AES in CBC mode) are a good choice security wise, but a poor choice network wise. Any change in a file will result in the entire file, from the point of the change onwards, to be different, resulting in inefficient rsync network behavior.

The solution is in the form of a GPL project called "rsyncrypto" ( http://sourceforge.net/projects/rsyncrypto, currently at version 0.01). We have developed a modification to the standard CBC scheme, where changes to a plain text files result in only part of the cypher text file changing, thus maintaining rsync's network efficiency without compromising the benefits of the encryption.

The paper explains in detail the mechanisms used by rsyncrypto. It performs a cryptanalysis for the cypher protocol used by rsyncrypto, and tries to quantify the risk from using it in the context of the use scenarios described above.

The lecture will be less academic, and will also describe rsyncrypto's spiritual fathers - how rsync knows whether a file changed, as well as Debian's "rsyncable" patch to gzip.

שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (גודל: 45 ק"ב)
חתימות הקובץ: MD5: ab86d5476fb7d6da0e165e62ddb16973
SHA1: f10bbb2c454b336123e5cc1a2a6c45e980c25c0e

Shachar Shemesh, shachar-at-lingnu.com

Shachar Shemesh is CEO of Lingnu Open Source Consulting Ltd., a company providing integration and development support for Open Source technologies. Up until 2003 Shachar headed Check Point's security focus team. He is also one of the founders, and a former board member, of Hamakor.

Shachar is a Wine hacker, and is also responsible, through Lingnu's activities, for the OLE DB provider for Postgresql, as well as rsyncrypto, netchat and other free software projects.


Using Open-Source To Get A Better Job

To get a better job we need to bring something to the employee. In the old days, one would have been limitd to what they learned on their existing jobs. Open source allows us to learn from other people, and to get credit for contributing to open-source projects - and employers start to learn to appreciate this too. In this BOF session, we'll discuss two issues - how to approach improving our skill set using open-source and free software, and how to increase awareness of potential employers to the validity of the claim "i wrote this open-source software that people actually use - and this is equivalent to work experience".

guy keren

guy keren is a software engineer, who graduated from the Technion institute in 1991, but appreciates people's talents and curiousity far more then any formal papers. guy has been working in various software companies in the last decade, and after a long time of using open-source software at home (since the end of 1993), managed to get to earn his living exclusively by working with open-source operating systems in the last few years. He has contributed to open-source mostly by writing tutorials for programmers (http://www.actcom.co.il/~choo/lupg/) and by co-founding the Haifa Linux Club (http://www.haifux.org/) and has been an active member of the FOSS community in israel since 1995.

"מ- NAND לטטריס ב- 12 צעדים"

We discuss a new course that aims to demystify the integrated function of computer systems, using a hands-on approach. The course presents many key abstractions, algorithms, and data structures learned in CS courses, and makes them concrete by building a complete computer system from the ground up. This is done through a modular series of projects that gradually construct and unit-test a simple hardware platform and a modern software hierarchy, yielding a surprisingly powerful computer system. The projects make use of a suite of simulators and tools supplied by us in open source. The students build the hardware projects using a simple hardware description language and a hardware simulator. The software projects (assembler, VM, and a compiler for a simple object-based language) can be done in any language, using supplied API's and supplied test programs. The students also build a mini-OS, following a supplied API. The result is a GameBoy-like computer, simulated on the student's PC. We start the course (and this talk) by demonstrating some video games running on this computer, e.g. Tetris and Pong. Building a working computer from Nand gates alone is a thrilling intellectual exercise. It demonstrates the supreme power of recursive ascent, and teaches the students that building computer systems is -- more than anything else -- a triumph of human reasoning. We are able to squeeze all this into a single course since we deal with neither efficiency nor advanced features, leaving these subjects to other courses in the program. The resulting approach is completely self-contained, requiring only programming as a pre-requisite. Hence, courses based on the approach can be given at almost any stage in the program.

מידע נוסף: The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer From First Principles (לינק חיצוני)

Using P languages To Get Your Job Done

Real hackers do Perl

or Python

Not really. Today Real hackers do Pugs.

There are many dynamic programming languages out there. We have nice arguments which one is better. In a good day we can outdo the best Linux distro flamewars. In one thing we are united. We like to get our jobs done quickly. Our main selling point is that our tools are quicker to use, faster to deploy and more powerful. In this BOF we will bring together people interested in any of P languages where P stands for any of the following: Perl5, Perl6, Python, PHP, Ruby, Tcl, Parrot, Pugs, Ponie, etc... People who are not familiar with any of these languages are welcome to meet with us and get a quick intro into the world of P. If you are interested in finding core open source projects that are changing the way people see programming, you are welcome to join us and peek into our notebooks.

שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (לינק חיצוני) קובץ PDF (לינק חיצוני) קבצי HTML (לינק חיצוני)

Gabor Szabo

Gabor Szabo graduated from HUJI in 1993. He has been working in various Hi-tech companies both in System Administration, Software Development and in Configuration Management. In the past 5 years he has been providing consulting and training services in those fields to a number of companies. Gabor has been active in the Israeli Perl Mongers community and in various Open Source projects. "The key reason people hire me is because I have a nice toolkit with powerful tools to get things automated. Quickly."

לינוקס במערכת החינוך

סקירה על המצב של לינוקס במערכת החינוך.

שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (גודל: 6.1 ק"ב)
חתימות הקובץ: MD5: 402d4f6835bfa717b6aea760da791227
SHA1: c2d482e6e15629e1ebdad32bd023761dc8492543

ליאור קפלן

ליאור קפלן, מתעניין בשילוב של לינוקס במערכת החינוך, מעורב במספר פרוייקטים בארץ.

למה דביאן

מהן נקודות החוזק של דביאן, ולמה לדעתי היא עדיפה על הפצה אחרות.
שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (גודל: 6.8 ק"ב)
חתימות הקובץ: MD5: a82df466a64015200e16885d6ba720e2
SHA1: 64d1ae2706a7ca14b359e9909c396c5494ae1197

ליאור קפלן

ליאור קפלן, משתמש בדביאן כשנתיים, ונמצא בתהליך של הכרה כמפתח דביאן רשמי.

כיצד לסבך מערכת הפעלה ב12- צעדים

הסבר כיצד ניתן לגרום למערכת הפעלה לסבך את היכולת להשתמש ולפתח בה.

שקופיות ההרצאה: קובץ OpenOffice (גודל: 77 ק"ב)
חתימות הקובץ: MD5: 4daefa3040329bd4f423824b33f53db1
SHA1: 5f587ef3a9ea37b7bbb67a321a6ea6cf0904e704

אור דונקלמן