מזלג אותי ב-GitHub

לו"ז הכנס

התכנסות ורישום8:30

דברי פתיחה9:00

הרצאה מרכזית9:15
אנשים לפני קוד - לקחים קהילתיים

יאן וילדבואר

אוונגליסט קוד פתוח, רד הט

הפסקת קפה10:00


כולל הצילום המסורתי!

Photo of speaker
מסלול 1
מסלול 2

הפסקה 12:00


הפסקת צהריים

Photo of speaker

אלי מרמור

12:30

Datable SQL

אדוארד האס

13:00

מבוא ל-Open vSwitch

ארוע נעילה
14:00 סיכום והתנעת אוגוסט פנגווין 2017